شرح خبر

تاریخ ایجاد: 1391/9/7 تعداد بازدید: 714 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: dayadmin
تحلیل بنیادی توسعه معادن روی - 91/09/07

معرفی شرکت

توسعه معادن روی ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده محصولات سرب و روی در کشور است که با تولید بیش از 120 هزار تن شمش روی و سرب در سال گذشته، عنوان بزرگ‌ترین مجموعه تولیدی این محصولات در خاورمیانه را نیز از آن خود کرده است.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 8/219 میلیارد ریال بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/4/1381 در سه نوبت افزایش طی سال‌های 1381، 1383 و 1384 به مبلغ 6/548 میلیارد ریال رسید. همچنین طبق مصوبه مورخ 28/9/1386 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، افزایش سرمایه به میزان 100 درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسید که 60 درصد آن در همان سال و مابقی (به میزان 40 درصد) به هیأت مدیره تفویض شد تا حداکثر ظرف مدت یکسال اقدام به افزایش سرمایه نماید در همین ارتباط در اواخر سال 1387 با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملیات اجرایی افزایش سرمایه 25 درصدی انجام پذیرفت و سرمایه  شرکت به 2/1.097 میلیارد ریال رسید. طی سال 1390 براساس مجوز شماره 164504/121 مورخ   17/10/90  سازمان بورس اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ 17/10/90  سرمایه شرکت به 950ر913ر1 میلیون ریال افزایش یافت. 

سهامداران شرکت

 

بررسی روند سوددهی شرکت

کروی در آخرین پیش بینی ، سود هر سهم خود را 445 ریال اعلام کرده است، سودی که بر اساس آخرین سود پیش بینی شده کالسیمین اعلام شده است.شایان ذکر است که بیش از 70 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت مربوط به سرمایه گذاری در فاسمین می باشد.

کروی سود هر سهم فاسمین را در حال حاضر 123 تومان و سود سایر شرکت های زیرمجموعه را نیز طبق جدول زیر در نظر گرفته است:

نام شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

درآمد هر سهم( ریال)

درآمد نقدی هر سهم( ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

کالسيمين

943,800

548,300,551

58.09

1,238

990

542,818

ملي سرب و روي ايران

322,000

106,724,756

33.14

205

60

6,403

ملي صنايع مس ايران

17,368,934

56,125,055

0.32

885

700

39,288

فرآوري مواد معدني

120,000

64,812,242

54.01

979

784

50,813

صنعت روي زنگان

50,000

44,133,000

88.27

406

325

14,343

گروه بهمن

3,520,000

1,920,621

0.05

651

250

480

میدکو

5,250,000

8,319,810

0.16

34

3

48

فولاد مبارکه اصفهان

25,800,000

1,000,000

0

374

300

300

سایر شرکت ها

 

 

 

 

 

105,880

جمع

760373

 

با توجه به اینکه شرکت های زیر مجموعه تا پایان سال قابلیت تعدیل سود را بازهم خواهند داشت می توان  به افزایش EPS شرکت تا پایان سال ( در صورت ثابت ماندن سایر شرایط) امیدوار بود.در جدول زیر حداقل تعدیل را برای زیرمجموعه‌های اصلی شرکت را با فرض همان تقسیم سود در نظر گرفته ایم و سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت به 117.5 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، که با این شرایط سود فعلی شرکت تا 20 تومان نیز قابلیت افزایش دارد.

نام شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

درآمد هر سهم( ریال)

درآمد نقدی هر سهم( ریال)

سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

کالسيمين

943,800

548,300,551

58.09

2,000

1,600

877,281

ملي سرب و روي ايران

322,000

106,724,756

33.14

600

180

19,210

ملي صنايع مس ايران

17,368,934

56,125,055

0.32

2,000

1,600

89,800

فرآوري مواد معدني

120,000

64,812,242

54.01

1,300

1,040

67,405

صنعت روي زنگان

50,000

44,133,000

88.27

406

325

14,343

گروه بهمن

3,520,000

1,920,621

0.05

651

250

480

میدکو

5,250,000

8,319,810

0.16

34

3

25

فولاد مبارکه اصفهان

25,800,000

1,000,000

0

1,000

800

800

سایر شرکت ها

 

 

 

 

 

105,880

جمع

1,175,224

 

بررسی ارزش خالص دارایی های هر سهم

 

نام شرکت

سرمایه (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده هر سهم (ریال)

ارزش هر سهم (ریال)

افزایش (کاهش)

کالسيمين

943,800

548,300,551

58.09

1,175,008

3,820,558

2,143

6,968

2,645,550

ملي سرب و روي

322,000

106,724,756

33.14

197,014

317,826

1,846

2,978

120,812

ملي مس

17,368,934

56,125,055

0.32

196,943

347,695

3,509

6,195

150,752

فرآوري 

120,000

64,812,242

54.01

149,457

469,889

2,306

7,250

320,432

صنعت روي زنگان

50,000

44,133,000

88.27

44,133

44,133

1,000

1,000

0

گروه بهمن

3,520,000

1,920,621

0.05

4,636

2,560

2,414

1,333

-2,076

میدکو

5,250,000

8,319,810

0.16

4,385

20,824

527

2,503

16,440

فولاد مبارکه 

25,800,000

1,000,000

0

2,992

3,830

2,992

3,830

838

پتروشيمي زنجان

556,323

910,646

0.16

883

731

970

803

-152

جمع

 

 

 

1,775,451

5,028,047

 

 

3,252,596

 

 

 

بورسی

غیر بورسی

جمع

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

ارزش جاری

5,028,047

0

5,028,047

بهای تمام شده

1,775,451

0

1,775,451

ارزش افزموده

3,252,596

0

3,252,596

حقوق صاحبان سهام

 

 

3,001,939

ذخیره کاهش ارزش

 

 

0

سود پرتفوی

 

 

0

سرمایه

 

 

1,913,950

ارزش خالص دارایی ها

 

 

6,254,535

NAV

 

 

3267

  در جداول بالا به برآورد ارزش خالص دارایی های هر سهم کروی با توجه به آخرین صورت های مالی ارائه شده ( صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 91 ) و همچنین صفر در نظر گرفتن ارزش افزوده غیر بورسی شرکت پرداخته ایم.

شایان ذکر است که بهای تمام شده شرکت های غیر بورسی شرکت حدود 61 میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ذوب و روی بافق و تولید روی ایران می باشد که زیان ده هستند. دو شرکت اندیشه محوران و بازرگانی توسعه روی زنجان سودده هستند که با توجه به زیان ده بودن سایر شرکت ها ارزش افزوده غیر بورسی شرکت را در برآورد NAV سهم لحاظ نکرده ایم.

با توجه به این مفروضات ،ارزش افزوده پرتفوی شرکت 325.2 میلیارد تومان بدست آمده که با توجه به حقوق صاحبان سهام 300 میلیارد تومانی ارزش خالص دارای های شرکت 625.4 میلیارد تومان بدست آمده است که با توجه به سرمایه  1,913,950 میلیون ریالی NAV هر سهم شرکت 3267 ریال بدست آمده است که آخرین قیمت سهم ( 2772 ریال) حدود 85 درصد آن معامله می شود.printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد