...
شرکت کارگزاری بانک دی • تحلیل بنیادی

در حال خواندن...
image

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی که بر اساس واقعیت¬های حاکم بر شرکت ها شکل می گیرد، همواره در تلاش بوده تا دید مناسبی به سرمایه گذاران در خصوص صنایع و یا شرکت های مختلف بدهد. کارگزاری بانک دی نیز با کمک همکاران خود در این حوزه، با بررسی و تحلیلِ منظم گزارشهای منتشر شده در مقاطع مختلف زمانی توسط شرکتها، گزارشات اقتصادی موثر بر شرکتها، وقایع مهم در اقتصاد جهانی و مجامع و اخبار سعی میکند تا آخرین اطلاعات را در اختیار ذینفعان خود قرار دهد. تحلیلگران بنیادی با بررسی صورت¬های مالی و گزارشات منتشر شده و سایر پارامترهای اقتصاد خرد و کلان که بر عملکرد مالی شرکت¬ها و صنایع مؤثر است، تأثیر بسزایی بر عملکرد فعالان بازار سرمایه دارند تا سرمایه¬گذاران بتوانند با اطلاعات دقیقی نسبت به خریدها و فروش¬های خود اقدام نمایند.برای شروع سرمایه گذاری و کسب سود بیشتر در بازار سهام از مطمئن ترین راه قدم بردارید.